Käyttökohteet

GIS/Mapping

Paikkatietojärjestelmät (Geographic Information Systems, GIS) ja niihin liittyvä tiedonkeruu edellyttävät yleisimmin maastossa olemista ja tätä maastotiedonkeruuta varten laitteelta vaaditaan kestävyyttä, kenttäkelpoisuutta ja mobiiliominaisuuksia. Kerättyä tietoa hyödyntävät sekä yritykset että julkisyhteisöt esim. paikannuksessa ja omaisuudenhallinnassa.

Tuotteet jotka ovat tulleet suosituiksi Paikkatietojärjestelmien osana: Nautiz X7, Algiz 7, Algiz XRW

Mapping